In de media
Terug

Blokker Festival 1956

Hier onder een stukje uit het overzichtsverhaal "Blokker Festivals" van Peter Smit ( zie elders  in het Archief het gehele verhaal )

Als ik een verhaal over de ‘geschiedenis’ van de Blokker Festivals wil schrijven, dan komen er herinneringen boven aan de indruk, die de festivals op mezelf maakten. Als schooljongen uit Blokker was ik er zó nauw bij betrokken. Duizenden veilingkisten moesten worden versjouwd voor het bouwen van podium, buffetten en zitplaatsen. Elke dag na schooltijd ging je helpen in de veilinghal en als dan de grote festivaldagen aanbraken, was je bevoorrecht, want met de deelnemerskaart mocht je overal gratis komen waar anderen voor moesten betalen.

Maar dat was pas tijdens de ‘echte’ festivals. In de allereerste jaren was ik nog te jong om mee te mogen werken. Toen hing ik aan een regenpijp van de veilinghal om toch nog iets van het beroemde Tower of Babel Orchestra te zien. Veel zal ik er overigens niet aan hebben gemist, want nu weet niemand – zelfs organisator Ben Essing niet – zich precies meer te herinneren, wanneer dat orkest in de veilinghal speelde of wie dan wel die beroemde musici waren. Ook mijn plakboeken, die ik ijverig bijhield, laten me op dat punt in de steek.

Veel beter herinner ik me hoe ik enkele jaren later tijdens een Beierse avond als amateur-kelner met tientallen bladen bier door de veilinghal sjouwde; elk moment verwachtend, dat er nu eindelijk wel eens iemand tegen me op zou lopen. En natuurlijk vergeet ik nooit 1964 met zijn twee concerten van de Beatles. In dat jaar haalde het nietige Blokker inderdaad wereldwijde bekendheid door de komst van het in beroemdheid nog niet overtroffen Engelse pop-kwartet.

 

Dat was dus in 1964. Zes jaar daarvoor schreef een verslaggever van de Volkskrant onder de kop ‘Tuindersdorp Blokker wacht vol spanning op Benny Goodmans band’ over ‘de 2800 inwoners, die verbaasd en soms wat verstoord naar het festivalgebeuren keken’. Uiteraard had hij het over ‘burgemeesterszoon Ben Essing, student in de rechten’, die Blokker beroemd maakte. In bloemrijke taal wijdde hij verder uit over ‘de revolutie in een dorp dat bijna vergeten was en aan de rand van de armoede stond…’ Nou ja, er werd in die tijd wel meer onzin over Blokker geschreven!

Deze citaten uit de Volkskrant dateren uit 1958. Twee jaar daarvoor legde Ben Essing de basis voor hetgeen later uit zou groeien tot een festivalgebeuren van meer dan landelijke betekenis. In 1956 haalde Ben Essing namelijk op zondag 15 juli de Dutch Swing College Band naar de Blokkerse veilinghal ‘Op Hoop van Zegen’ en dat was toen voor het eerst een gebeurtenis van meer dan plaatselijke betekenis.

Uit heel West-Friesland kwamen 3500 jazz-enthousiastelingen bijeen voor het concert in de veilinghal en in samenwerking met de plaatselijke jeugdbeweging liep Ben Essings organisatie voor de eerste maal perfect. Het was – volgens de kranten -  een avond, die jazzminnend West-Friesland nog lang zou heugen.

Ik was elf jaar en herinner me nog goed, dat iedereen over die avond praatte. Bij velen in het dorp was dat meer nieuwsgierigheid dan interesse in de swingende klanken van het orkest. Nog zie ik Ben Essing lopen: inderdaad, de bebrilde burgemeesterszoon in plusfours, de student in de rechten, die zich nerveus afvroeg of zijn evenement ten bate van de jeugdverenigingen wel zou slagen.

Bijna twintig jaar later liep diezelfde Ben Essing – niet meer nerveus? – door het Haagse Congresgebouw en zag hoe zijn prognose van zestig miljoen gulden voor de actie ‘Geven voor Leven’, ter bestrijding van jeugdkanker, ruimschoots werd gehaald. Opnieuw en nog steeds klopte Ben Essings organisatie perfect…   

 

 

 15 Juli 

The Dutch Swing College band       http://nl.wikipedia.org/wiki/Dutch_Swing_College_Band

 

Blokker Festival 1956

 

                                      

                                       Live -  opname in zwart /wit een paar jaar daarvoor

 


Laat een reactie achter