In de media
Terug

Blokker Festival 1961
Stukje uit Peter Smit's overzichtsverhaal "Blokker Festivals"

Na het beat-geweld volgde in 1961 een avond met romantische Weense klanken onder leiding van de toen reeds 81-jarige operettekoning Robert Stolz. Helaas was de belangstelling voor dit optreden beduidend minder, maar het werd in ieder geval een vriendelijke avond met vriendelijke muziek en daarvoor toonden de eerder genoemde sombere verslaggevers meer waardering.

Robert Stolz, Promenadeorkest en solisten Rösl Swaiger en Justus Bonn werden een avond later opgevolgd door de heel wat luidruchtiger klanken van opnieuw een Beierse avond. Maar de tweeduizend mensen in de veilinghal hadden zelf zoveel lawaaiig plezier, dat de Edelweiss Kapelle het er tegen af moest leggen. En dat was jammer voor degenen, die met een drankje in de hand rustig van het Beierse feest hadden willen genieten.

En de laatste avond waren Papa Bue’s Vikings er weer, waarvoor toch nog tweeduizend jeugdige enthousiastelingen kwamen opdagen. Ze ontdekten dat de Denen er nog steeds hetzelfde repertoire op na hielden en nog steeds geen echte eigen klasse hadden. Maar ook dat was al eerder gezegd en geschreven.

                        

Blokker Festival 1961Blokker Festival 1961

 

Maandblad Muziek Parade had niet alleen de omslag maar ook nog eens 3 fotopagina's gewijd aan het Blokker festival, maar uiteraard uitsluitend het pop gedeelte ! (zie onder)

Blokker Festival 1961Blokker Festival 1961


Blokker Festival 1961
Haagse Courant 1961

 

 

Recensie Haagse Courant ( Sybe Stam )

 

HEEL BLOKKER STAAT OP STELTEN DOOR ROERIG MUZIEKFESTIVAL

 

TEENAGRPROGRAMMA TROK VIJFDUIZEND LIEFHEBBERS

 

Een zenuwachtige opwinding heeft zich sinds gisteren weer van de bevolking van het anders zo rustige plattelandsdorp Blokker meester gemaakt. Jong en oud was op de been en leefde intens mee met de gebeurtenissen rondom het vijfde Blokker-muziekfestival: de landing van zanger Rex Gildo per helicopter, de optocht van befaamde artiesten, voorafgegaan door het grote Limburgse muziekkorps “Glück Auf”, door de dorpsstraat en de spectaculaire invasie van het dorp door een stroom van duizenden festivalgangers, die met auto’s, motors, brommers en fietsen van heinde en ver naar Blokkers veilinghal waren gekomen.

 

Tientallen manschappen van de Rijkspolitie waren uit de ganse kop van Noord Holland in Blokker samengetrokken om het verkeer te regelen en om de orde te handhaven. Al kilometers buiten Blokker kregen automobilisten aanwijzingen over de te volgen route en nóg konden verkeersopstoppingen in het dorp zelf niet vermeden worden. In de omgeving van de veilinghal stond de complete bevolking van het dorp in dichte hagen langs de weg, om de optocht, de ronkende verkeersstroom en de drukte gade te slaan. Een bezoek van de Koningin had nauwelijks meer belangstelling.

 

Vier dagen duurt het muziekfestival te Blokker en in de twee logementen zijn alle bedden bezet. De mededeling van een plaatselijke nieuwsbron dat in een van de logementen ook nog een gast in de badkuip slaapt, zullen we maar met het befaamde korreltje zout nemen. Maar wat wel waar is, dat heel wat sportievelingen in de naaste omgeving van het dorp een tent hebben opgezet, terwijl even zo velen een onderkomen hebben gezocht in de hotels in het nabije Hoorn.

INTERNATIONALE BEROEMDHEDEN


Gisteravond werd het Blokkerfestival geopend met een teenagerprogramma. Organisator Ben Essing had een aantal internationale beroemdheden weten te engageren, onder wie het Duitse teenageridool Rex Gildo en het Deense duo Jan & Kjeld. De populaire “Blue Diamonds” en Anneke Grönloh ontbraken evenmin op het programma. Zij werden door de festivalgangers uitbundig toegejuicht en men kan zich indenken welk een oorverdovend tumult dit in de grote stalen veilinghal teweegbracht als men weet dat het aantal uitbundige “tieners” niet minder bedroeg dan… vijfduizend!

 

De Noordhollandse “plattelandstieners” zijn even levenslustig als die van de Spuistraat en het Leidseplein, alleen minder verwend. Voor Blokker en de gehele omgeving is dit jaarlijkse festival een geweldige gebeurtenis; voor de artiesten is een dankbaarder publiek nauwelijks denkbaar.

 

NIET ALLEEN OM DE MUZIEK

 

Opgetogen waren ook de reactie, toen organisator Ben Essing bekendmaakte dat het in de bedoeling ligt voortaan elk jaar een dergelijk teenagerprogramma in het Blokkerfestival op te nemen. Ben’s vader, de heer G.H. Essing, burgemeester van Blokker, vertrouwde ons in de pauze toe dat het merendeel van Blokkers bevolking het festival niet meer zou willen missen, niet alleen wegens de muziek, maar evenzeer om de commercie. Want uiteraard zijn het niet alleen de beide logementen in Blokker die wel varen bij de drukte.
Alle neringdoenden hebben  gedurende de festivaldagen de grootste omzet van het jaar. Daarbij komt nog dat de organisatie van het festival thans in handen is van een stichting – waaraan Ben Essing  als organisator verbonden is – die is samengesteld uit de verschillende sociale en culturele verenigingen van Blokker. De vele tientallen mannen en vrouwen  die gedurende het festival dag en nacht in de weer zijn, werden uit  deze verenigingen gerecruteerd en de baten  van de onderneming worden over  de verenigingen verdeeld naar verhouding tot het aantal vrijwilligers, dat zij hebben geleverd.


VOORTREFFELIJK PROGRAMMA


De vijfduizend festivalgangers hebben gisteravond waar voor hun geld gekregen. In het rock’n roll genre presenteerden “The Skyrockets” een zeer opwindend geluid. Een andere ster in het lichte genre, Herman van Keeken, een heel normaal uitziende jongen in een keurig kostuum, liet een aardige melodieuze stem horen. Zijn rustige liedjes begeleidde hij goed op zijn gitaar.
Het Eindhovense teenageridool Anneke Grönloh werd luid bejubeld en inderdaad geloof ik dat zij een van de weinig populaire tieners is, die echt talent heeft. Zij heeft een goede volumineuze stem; zij zingt spontaan, bijna explosief, waardoor zij een ( heel klein ) beetje doet denken aan Mahalia Jackson. De gospelzangeres, die zij zozeer bewondert. Doch uit haar optreden gisteravond, waarbij zij begeleid werd door het voortreffelijke New Kees Kuyt Combo, bleek dat zij gevaarlijk veel van “show” houdt. Het nummer “When the Saints go marching in”, dat best een van haar toppers zou kunnen zijn, verknoeide zij volslagen met melodieversieringen: zij zong alléén maar variaties.
Natuurlijk brachten de “Blue Diamonds” hun succesnummer “Ramona” ten gehore, waarmee zij onlangs de gouden plaat mee hebben verdiend. Zij werden bijna even oorverdovend toegejuicht als Rex Gildo, die kort tevoren nog in het AVRO-programma te horen was tijdens de uitzending van de AVRO’s landdag te Apeldoorn. Ook in Blokker zong hij “Wooden heart”,” Das Ende der Liebe ”, en ”Pépé”, waarbij zijn stem ditmaal wat vaster klonk dan onlangs voor de televisie. Gildo’s succes zit hem grotendeels in zijn uiterlijk, geloof ik.
De Surinaamse negervocalist “Ping Ping”, evenals Gildo begeleid  door een combo uit de Skymasters o.l.v. Guus Jansen sr., moest het grotendeels van zijn succesnummer “Sucu Sucu” hebben. Hij zingt leuk, maar het is niet indrukwekkend, evenmin als het optreden van de lieftallige caramelkleurige zusjes “The Blue Angels”, die in close-harmony populaire melodietjes ten gehore brachten.
Ondanks de dik opgelegde show was het optreden van de benjamins van deze avond, het Deense duo Jan & Kjeld, alleraardigst. Hun interpretaties van “When the Saints” en de “Tiger rag” zijn bijzonder attractief, in het bijzonder de manier, waarop Jan een jazztrompet nabootst en het geluid van Kjeld, als hij de grokstem van Louis Armstrong imiteert.
De hele show werd  vlot gepresenteerd door Guus Jansen jr, die tot vreugde der aanwezigen bekendmaakte dat radio Luxemburg op zondag 28 mei fragmenten zal uitzenden in het programma “Teenager-Muziekparade”, van 13.30 tot 14 uur.

 HEMELVAARTSDAG 11 MEI - INTERNATIONAAL JEUGD MUZIEK FESTIVAL

REX GILDO (Duitsland)
PING PING (Belgie)
JAN & KJELD (Denemarken)
THE BLUE ANGELS (Holland)
ANNEKE GRONLOH (Holland)
HERMAN VAN KEEKEN (Holland)
THE BLUE DIAMONDS (Holland)
ELECTRIC JOHNNY & HIS SKYROCKETS (Holland)


Noordhollands Dagblad  vrijdag 12 mei 1961 

ACHTDUIZEND TEENAGERS OP BLOKKER'S VEILINGKISTJES


BLOKKER – Gisteren zijn er weer duizenden jongelui per fiets, bromfiets, auto, bus, scooter of met welk vervoermiddel dan ook naar Blokker getrokken om daar de eerste dag van het roemruchte festival persoonlijk te gaan bijwonen. Er was geen regen, de wind was iets gaan liggen en het was niet koud, zodat er honderden reeds vóór om acht uur het grote teenagerfestival een aanvang zou nemen, aan de rand van het weiland stonden, waarop hun idool Rex Gildo per helicopter zou arriveren.

GILDO DAALDE OP  DE NADORST

 

Na enkele rondjes boven de wuivende mensenmenigte te hebben gevlogen en zijn jeugdige bewonderaars en bewonderaarsters te hebben toegezwaaid landde hij tenslotte om kwart voor acht bij de “Nadorst”, vanwaar in een auto anno 1920 zijn triomftocht naar de veilinghallen zou beginnen. Maar het vertrek werd ietwat uitgesteld, omdat de politie de enthousiaste schare slechts met de grootste moeite in bedwang kon houden, vooral toen Rex foto’s met handtekeningen uit het raampje naar buiten gooide. Maar tenslotte begon hij,  voorafgegaan door het Schalmeyenkorps “Gluck Auf”uit Heerlen en gevolgd door talloze bussen, auto’s, fietsen en voetgangers aan zijn tocht naar het muziekfestijn.
Het was al ruim kwart over acht voordat de organisator, de heer Essing, de 8000 aanwezigen in de geheel uitverkochte zaal verwelkomde en het woord gaf aan Guus Jansen, die de avond verder zou leiden. Het muzikale gedeelte werd ingezet met het optreden van de Skyrockets, die stormachtig werden toegejuicht. De nieuwe Nederlandse ster aan het firnament der lichte muziek, Herman van Keeken, vond met zijn “Mona Lisa”, en “Remember”, een gewillig gehoor en Anneke Grönloh toonde zich haar bijnaam “Miss Dynamite”, ten volle waardig door een vlotte Nederlandse vertolking van “Ma, he’s making eyes at me”. Wederom traden de Skyrockets op, nu met twee vocale medewerksters, onder de nieuwe naam “Blue Angels”, welke “angels” echter door het publiek over het algemeen niet als een winstrijke aanvulling werden beschouwd.
Vriendelijk glimlachend en daarmee alle harten veroverend, trad vervolgens de in België wonende Surinamer met de hem zo tekenende bijnaam “Ping Ping” voor het voetlicht.

Zijn succesnummer “Sucu Sucu” werd al spoedig door 8000 kelen meegezongen.
Het laatste programmapunt voor de pauze vermeldde alleen een naam, maar dat bleek meer dan voldoende, want hier hadden de duizenden tieners in de zaal op gewacht, het optreden van het Duitse filmidool Rex Gildo. Hij zong enkele liedjes en spoorde het publiek aan tot meezingen en handgeklap, aan welk verzoek de juichende menigte in de zaal gaarne gehoor gaf.
Na de pauze zorgden naast degenen die reeds eerder waren opgetreden  ook de “Blue Diamonds” en “Jan en Kjeld” voor een enthousiast publiek, zodat ook dit jaar het teenager-festival weer geslaagd genoemd mag worden.

 Hemeltergende Recensie Noordhollands Dagblad vrijdag 12 mei !!

Blokker Festival 1961


Blokker Festival 1961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                        

             
                                

                                               

                                                    

                                              


                               


VRIJDAG 12 MEI - OPERETTEORKEST O.L.V. ROBERT STOLZ

Blokker Festival 1961

Blokker Festival 1961                             

 
ZATERDAG 13 MEI - BEIERSE AVOND

Edelweiss Kapelle (Munchen, Duitsland)
Steingass Zerzett (Keulen, Duitsland)
Frau Carla Grassman ( Keulen, Duitsland)              

Blokker Festival 1961

                                

 
ZONDAG 14 MEI - PAPA BUE' S VIKING JAZZ BAND ( DENEMARKEN )
Blokker Festival 1961Blokker Festival 1961

Laat een reactie achter